Bike Station - El Trull Accommodation

Bike Station

El Bike Space compta amb ganxos i cadenats individuals, zona de rentat, taller bàsic amb eines, compressor d'aire i zona de recàrrega elèctrica.

 

Ús gratuït